Strzelectwo dla każdego

Projekt “Strzelectwo dla Każdego” jest realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Wspieranie upowszechniania strzelectwa”.

Zakłada przeszkolenie 3740 osób niezwiązanych ze strzelectwem z techniki strzelania, obsługi broni oraz budowy i działania broni sportowej oraz używanej w konfliktach zbrojnych XIX wieku.

W projekcie mogą wziąć udział osoby wszystkie osoby mające 26 lat, z wyjątkiem osób:

  1. będących członkami stowarzyszeń o charakterze strzeleckim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,
  2. będących członkami stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,
  3. posiadających pozwolenie na broń,
  4. posiadających patent strzelecki lub licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
  5. posiadających dopuszczenie do broni na „świadectwo” w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,
  6. będących funkcjonariuszami służb mundurowych, którym przydzielona jest broń służbowa,
  7. prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia zajęć strzeleckich lub prowadzenia strzelnic,
  8. posiadających uprawnienia instruktora lub trenera strzelectwa sportowego,

Program realizują Kluby Strzelectwa Sportowego zrzeszone w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Do realizacji zgłosiły się 43 kluby z 13 województw. 

Zajęcia odbywają się w 20 osobowych grupach. Aby wziąć udział w zajęciach należy się zarejestrować przez formularz rejestracyjny w zakładce “Zapisy”. Grupy odbywają się od lipca do grudnia. Rejestracja na daną grupę rozpoczyna się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program zajęć każdej z grup obejmuje:

1. Część teoretyczną: historię strzelectwa, zasady bezpieczeństwa na strzelnicy

2. Część praktyczną: pierwsza pomoc, budowę i zasady działania broni palnej i amunicji, omówienie konstrukcji używanych w konfliktach zbrojnych XXI wieku  na przykładzie broni typu AK- 47/AKM, M4/M16, Glock); składanie i rozkładanie broni palnej (na przykładzie broni typu AK-47/AKM, M4/M16, Glock); usuwanie zacięć, czyszczenie i konserwacja broni ; techniki strzeleckie – postawa, celowanie, strzelanie; wymiana magazynków w broni palnej.