Logowanie do panelu członka klubu

Wprowadziliśmy możliwość automatycznego generowania wniosku o przedłużenie licencji. Wniosek trzeba złożyć osobiście w klubie KS Sagittarius w Piątnicy

Na stronie kssagittarius.pl w górnym menu pojawiła się nowa zakładka “PANEL”

Po kliknięciu w PANEL zostaniemy przekierowani na stronę logowania do systemu.

Do systemu logujemy się adresem e-mail, który podaliśmy podczas zapisu do klubu. Jest to ten sam adres e-mail którym logujemy się na stronie PZSS. (jeśli dalej nie pamiętasz jaki jest to adres e-mail skontaktuj się z KS Sagittarius).
Po wpisaniu adresu e-mail. Pojawi się pole do wpisania kodu logowania wysłanego na nr telefonu podany w klubie.

Uwaga!! Jeśli po wpisaniu adresu e-mail i naciśnięcia “Log in” w przeciągu 3 minut nie dostaliśmy kodu sms oznacza to, że dane do logowania są niepoprawne. (tzn adres e-mail lub nr telefonu nie są prawidłowe lub nie ma ich w systemie)

Jeśli dostaliśmy kod sms wpisujemy go w pole Kod SMS i klikamy “Log in”.

Po zalogowaniu się do systemu mamy możliwość zobaczenia listy zawodów, w których braliśmy udział. Jest też możliwość wygenerowania wniosku o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim klikają w przycisk “Generuj wniosek”.

Pojawi nam się formularz do uzupełnienia.
W polach Pistolet, Karabin, Strzelba wpisujemy “x” przy broniach, na który chcemy wygenerować wniosek. (przykład na obrazku poniżej). Ustawiamy też rok za który chcemy złożyć wniosek.

Klikamy “Wygeneruj” i cieszymy się uzupełnionym wnioskiem.